Dierenartsen Zonder Grenzen heeft er toe bijgedragen dat de wereld vrij is van runderpest, door deze ziekte in Zuid-Soedan uit te roeien.

Leave a Comment

Laisser un commentaire