Dierenartsen Zonder Grenzen – Vétérinaires Sans Frontières Belgium, Rwanda (c) Gaël Vande Weghe